Γράμμος 2022: Ομιλία του Υπτγου ε.α. Χρήστου Μπολώση, Μέλους Ε.Α.Α.Σ.