ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΑΑΣ
Ημερομηνία Ανακοίνωσης

 

        (1)    Για το ΠΔ 715/1979 /ΦΕΚ 212 Α’ πατήστε εδώ

              (2)    Για τον Κανονισμό της Πολυκατοικία πατήστε εδώ