Ανδρέας Ματζάκος

Γιατί η Τουρκία ζητά την αποστρατιωτικοποίηση των νήσων του Αιγαίου;

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
Απόστρατος Αξκος του ΣΞ
Στις 16 Ιουλίου, ο Τούρκος μόνιμος αντιπρόσωπος της Τουρκίας στον ΟΗΕ Feridun Sinirlioglu, παρέδωσε επιστολή στον ΓΓ του ΟΗΕ Antonio Guterres, με την οποία κατήγγειλε ότι η Ελλάδα παραβιάζει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις Συνθήκες Λωζάννης και Παρισίων.