Αναστάσιος Φαραντάτος

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΑΑΣ

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
ΣΧΗΣ Ε.Α. ΜΕΛΟΣ ΔΣ/Ε.Α.Α.Σ.

Οι στρατιωτικοί, υπακούοντας στους κανονισμούς και τις διαταγές, γνωρίζουν τη βασική αρχή λήψης αποφάσεων από τον διοικητή κάθε κλιμακίου, που επιβάλλει, όταν ο δκτης λάβει την απόφασή του, μέσα από επιτελική διαδικασία, οι επιτελείς του να την υποστηρίξουν, ασχέτως αν διαφωνούν, ώστε αυτή η απόφαση να έχει επιτυχή αποτελέσματα για την εκπλήρωση της αποστολής.

Απάντηση Σχη ε.α. Αναστάσιου Φαραντάτου στην επιστολή του Αντγου ε.α. Δημήτριου Δημητρούλη

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
Σχης ε.α. Μέλος Δ.Σ. Ε.Α.Α.Σ.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΑΑΣ

(Για να εμφανίσετε το Έγγραφο κάντε ΚΛΙΚ πάνω στον Τίτλο)

 

Απάντηση στην επιστολή του Αντγου κ. Δημητρούλη

    Γράφει ο Σχης ε.α. Φαραντάτος Αναστάσιος, μέλος ΔΣ/ΕΑΑΣ

Σύγκρουση συμφερόντων (και καθηκόντων), νόμιμο ναι, ηθικό όμως;

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
Σχης ε.α., Μέλος του ΔΣ/ΕΑΑΣ
Πολλές φορές ακούμε την φράση «σύγκρουση συμφερόντων». Είναι μια δυσάρεστη κατάσταση, όπου ο εμπλεκόμενος πρέπει να λάβει μια κρίσιμη απόφαση, σε μια καθαρά ανταγωνιστική σχέση δύο αντιπάλων μερών.