Αλέξανδρος Σιρίτογλου

ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΑ ΤΕΜΠΗ: Ρόλοι - Ερωτήματα

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Ε.Α. - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε.Α.Α.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ

Ρόλοι - Αρμοδιότητες

Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος αποτελεί τον Διαχειριστή της Σιδηροδρομικής Υποδομής στην ελληνική επικράτεια. Διαχειρίζεται, συντηρεί, λειτουργεί, εκσυγχρονίζει και επεκτείνει ένα σιδηροδρομικό δίκτυο πλέον των 2.200χλμ. κατά μήκος της χώρας.

ΕΙΔΕΧΘΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
Yπτγος ε. α.
Παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια να πραγματοποιούνται στη χώρα μας εγκλήματα, ιδίως ανθρωποκτονίες, τα οποία λόγω της ιδιαίτερης χροιάς τους τα ΜΜΕ και η κοινωνία τα χαρακτηρίζει ως «ειδεχθή εγκλήματα».