Ευάγγελος Παπαβέργος

Στολές του Ελληνικού Στρατού

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
Ανχης (Ο) ε.α.
Στρατιωτική στολή είναι το σύνολο των ενδυμάτων που φέρει ο στρατιωτικός...