Αργύριος Ανδριώτης

11 Νοεμβρίου 1912 Απελευθέρωση της Χίου

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
Ταξχος ε.α.

Η ΠΥΡΠΟΛΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΝΑΥΑΡΧΙΔΑΣ ΣΤΗ ΧΙΟ

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
Ταξίαρχος ε.α.
ΝΥΧΤΑ 6/7 ΙΟΥΝΙΟΥ 1822 Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΑΡΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΨΑΡΑ, ΠΥΡΠΟΛΗΣΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΝΑΥΑΡΧΙΔΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΤΑΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΧΙΟΥ, ΠΑΙΡΝΟΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΘΡΩΠΗ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΧΙΟΥ.

Η Σφαγή της Χίου

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
Ταξίαρχος ε.α.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, από το 1566 που οι Τούρκοι...