Ευάγγελος Γριβάκος

Δημήτριος: Ο Εύτολμος Σημαιοφόρος της Μάχης στο Μανιάκι (1825)

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
Αντγος ε.α.
Στις 11 Φεβρουαρίου 1825, ο Ιμπραήμ Πασάς, γιος του Βαλή της Αιγύπτου Μωχάμεντ Άλυ, με εκπαιδευμένο τακτικό στρατό....

O ΣΥΜΒΟΛΙΚΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 ΚΑΙ ΟΙ ΟΨΙΜΟΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΙΕΣ ΤΟΥ – ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Π.Π. ΓΕΡΜΑΝΟ.

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
Αντιστράτηγος ε.α.- Νομικός
Με το υπ΄αριθ.980 Βασιλικό Διάταγμα του Όθωνα της 15ης Μαρτίου 1938, η 25η Μαρτίου 1821 αναγνωρίσθηκε επίσημα ως «ημέρα ενάρξεως του υπέρ της ανεξαρτησίας αγώνος του Ελληνικού Έθνους»...

Οι απόπειρες της Τουρκίας

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
Αντιστράτηγος ε.α – Νομικός
Σύμφωνα με την  Αρχή «της κρατικής ισότητας» του Διεθνούς Δικαίου (Δ.Δ.) και την «συστατική θεωρία», προκειμένου ένα κράτος να αποκτήσει διεθνή νομική υπόσταση, θα πρέπει να τύχει της «Αναγνώρισης»   των λοιπών κρατών-μελών της Διεθνούς Κοινότητος,  η οποία γίνεται dejureκαι με μονομερή δικαιοπραξία, μπορεί, όμως,  να γίνει και defacto, όπως με την έναρξη εμπορικών σχέσεων μεταξύ των κρατών ή την ανταλλαγή εκπροσώπων.