Ιωάννης Παναγάκος

Ο Απόστρατος - Ποίημα

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
Συγγραφέας - Λογοτέχνης - Ποιητής - Ανώτερος Αξιωματικός ε.α.-Σ.Σ.Ε./71
Διαβάστε το ποίημα "Ο Απόστρατος" του Ιωάννη Παναγάκου.