Ιπποκράτης Δασκαλάκης

Εξοπλισμοί, Αμυντική Βιομηχανία και η Στρατιωτική Ισορροπία

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
ΑΝΤΓΟΣ Ε.Α.
Είναι απολύτως φυσιολογικό, θα προσέθετα και ενθαρρυντικό, να παρατηρούμε μια κατακόρυφο αύξηση....