Φώτιος Καραλής

"Κεντρική ομιλία στην εκδήλωση "Μικρά Ασία Χαίρε", που πραγματοποιήθηκε την 30 Ιουλίου 2022 στο Ευρυπίδειο Θέατρο της Σαλαμίνος, με χρηματοδότηση της ΕΑΑΣ και της Περιφέρειας Αττικής και με συνδιοργάνωση της ΕΑΑΣ/Παραρτήματος Σαλαμίνος, της Ένωσης Βουρλιω

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
Αξκός (ΠΖ) εα, Πρόεδρος της Ενωσης Βουρλιωτών Μικράς Ασίας.

"Κεντρική ομιλία στην εκδήλωση "Μικρά Ασία Χαίρε", που πραγματοποιήθηκε την 30 Ιουλίου 2022 στο Ευρυπίδειο Θέατρο της Σαλαμίνος, με χρηματοδότηση της ΕΑΑΣ και της Περιφέρειας Αττικής και με συνδιοργάνωση της ΕΑΑΣ/Παραρτήματος Σαλαμίνος, της Ένωσης Βουρλιωτών Μικράς Ασίας και της ιστοσελίδας "Σαλαμινίων Βήμα".

1922-2022. Εκατό χρόνια μνήμης από τη

Μικρασιατική Καταστροφή

Φώτιος Καραλής, Αξκός (ΠΖ) εα