ΣΑΑΑ Τάξη 1975

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
ΣΑΑΑ Τάξη 1975
Ο Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Αποφοίτων της ΣΕΕ Τάξεως 1975 ( ΣΑΑΑ ΣΣΕ 1975 ), πραγματοποίησε την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου (Έτους 2021), την 24 Οκτωβρίου 2021 στη Χαλκίδα