Ηλίας Τζωρτζόπουλος

Μια πρώτη … δεύτερη ματιά

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
Υπτγος ε.α. Πρόεδρος Παραρτήματος Ν. Καστοριάς
"Και ούτος ο αριθμός ικανός" ... Και τότε και τώρα. Μόνο που τώρα, οι αριθμοί θέλουν υποστήριξη περισσότερη....

Το μέλλον είναι προβολή του παρόντος. Το χθες ανεπίδοτο γράμμα

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
Υπτγος ε.α. Πρόεδρος Παραρτήματος Ν. Καστοριάς
Ενδοοικογενειακή σύγκρουση ή…αξιοθαύμαστη/αξιοθρήνητη τελικά ( γνωστή ‘’τα μάλα’’) δημοκρατική ευαισθησία....