Ραδιοφωνική συνέντευξη Προέδρου Ε.Α.Α.Σ Αντγου ε.α Ιωάννη Δεβούρου στην Φωνή της Ελλάδας

Ημερομηνία
Πηγή
Ε.Α.Α.Σ

Ραδιοφωνική συνέντευξη Προέδρου Ε.Α.Α.Σ Αντγου ε.α Ιωάννη Δεβούρου στην Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή του Γεωργίου Διονυσόπουλου Η Ελλάδα στον Κόσμο για την ημερίδα της Ε.Α.Α.Σ Η διδασκαλία της «μακεδονικής» γλώσσας ως Δούρειος Ίππος για την αναγνώριση ανύπαρκτης στην Ελλάδα «μακεδονικής» μειονότητας.