ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΑΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΑΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ημερομηνία

Παρακολουθήστε τη συμμετοχή του Διευθύνοντος  Συμβούλου της Ε.Α.Α.Σ. Ανχης ε.α. Χρηστίδη Χρήστου στην συζήτηση της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων για το υπό συζήτηση Νομοσχέδιο ΥΕΘΑ.