Ομιλία Ανχη ε.α. Χρήστου Χρηστίδη στην ημερίδα της Ε.Α.Α.Σ

Ομιλία Ανχη ε.α. Χρήστου Χρηστίδη στην ημερίδα της Ε.Α.Α.Σ
Ημερομηνία
Πηγή
Ε.Α.Α.Σ

Παρακολουθήστε την εισαγωγή στο θέμα της ημερίδας της Ε.Α.Α.Σ- Η διδασκαλία της «μακεδονικής» γλώσσας ως Δούρειος Ίππος για την αναγνώριση ανύπαρκτης στην Ελλάδα «μακεδονικής» μειονότητας από τον Συντονιστή Ανχη ε.α. Χρήστο Χρηστίδη.