ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ/Σ Ε.Α.Α.Σ

Δεβούρος Ιωάννης
Γραφείο Προέδρου ΔΣ/Ε.Α.Α.Σ.
Τηλεφ. Γραφ. : 210-3624495 ή 210-363379 εσωτ.10
Email: Proedros.eaas@gmail.com

 

Αρμοδιότητες Προέδρου Ενώσεως

1. Ο Πρόεδρος, μετά του Διευθύνοντος Συμβούλου, υπογράφουν, εξουσιοδοτούμενοι, υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, τις πάσης φύσεως συμβάσεις.

2. Εκτός των αναφερόμενων αρμοδιοτήτων στο άρθρο 7 του Ν.Δ. 1171/72, ο Πρόεδρος της Ενώσεως έχει και τις εξής αναφερόμενες.

3. Ο Πρόεδρός έχει υπό την εποπτεία του την καθολική λειτουργία της Ενώσεως και των Παραρτημάτων της όπως και το προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας.

4. Υπογράφει τα διάφορα έγγραφα μαζί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και μαζί με τον Ταμία και τον Δ/ντα Σύμβουλο, ως Επόπτης Οικον. 'Υπηρεσιών τις προς πληρωμή Εντολές και τις προς ανάληψη επιταγές. Δύναται να αναθέτει την υπογραφή της αλληλογραφίας και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Δύναται να λάβει σε επείγουσας περιπτώσεις αποφάσεις θέτοντας τις εκ των υστέ­ρων υπό την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Προβαίνει τέλος για την διεκπεραίωση των σκοπών της Ενώσεως σε κάθε ενέργεια αναγόμενη, μη προβλεπόμενη από τον παρόντα Κανονισμό και μη αντικείμενη στους Νόμους και τα Διατάγματα του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης.

6. Όταν ο Πρόεδρος είναι απόν ή κωλυόμενος τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.