ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Η Γραμματεία των Κεντρικών Γραφείων της Ε.Α.Α.Σ., ευθύνεται για την:

α. Πρωτοκόλληση και Διεκπεραίωση όλης της αλληλογραφίας των Κεντρικών Γραφείον της Ε.Α.Α.Σ.

Υπεύθυνος: Ανθλγο (ΠΖ) Φίλη Μαρία
Τηλ. 210-3632964 ή 210-3633797 Εσωτ.: 14 ή 15
Email : eaasgrammateia@gmai.com
Ωράριο Λειτουργίας κατά τις Εργάσιμες Ημέρες:  07:30 έως 14:00
Ωράριο Λειτουργίας με COVID-19 :  Δευ. Τετ. Παρ : 10:30 έως 12:30

 

β. Τήρηση των Μητρώου των Μελών της Ένωσης.

γ. Τήρηση  Μητρώου Μελών των Παραρτημάτων.

δ. Έκδοση Ταυτοτήτων των Μελών της Ένωσης και Τήρηση του αρχείου αυτών.

Υπεύθυνος: Αλχιας (ΠΖ-ΕΥ) Βασιλάκης Γεώργιος
Τηλ. 210-3632964 ή 210-3633797 Εσωτ.: 17
Email : eaasmitroo@gmail.com
Ωράριο Λειτουργίας κατά τις Εργάσιμες Ημέρες:  07:30 έως 13:00
Ωράριο Λειτουργίας με COVID-19 :  Δευ. Τετ. Παρ : 10:30 έως 12:30

 

ε. Έκδοση Ενιαίων Καρτών Εισόδου (Ε.Κ.Ε.) των μελών των Οικογενειών των εν αποστρατεία Αξκών.

Υπεύθυνος: Επχιας (ΤΘ) Δάγκας Χαράλαμπος
Τηλ. 210-3632964 ή 210-3633797 Εσωτ.: 27
Email : eaaskartes@gmail.com
Ωράριο Λειτουργίας κατά τις Εργάσιμες Ημέρες:  07:30 έως 13:00
Ωράριο Λειτουργίας με COVID-19 :  Δευ. Τετ. Παρ : 10:30 έως 12:30