ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαχείριση Οικονομικού - Ταμείο

Υπεύθυνος Ταξχός ε.α. Σακαγιάννης Απόστολος
Ταξχος ε.α. Απόστολος Σακαγιάννης
Τηλ. 210-3632964 ή 210-3633797 Εσωτ.: 16
Email : eaaslogistirio@gmail.com
Ωράριο Λειτουργίας κατά τις Εργάσιμες Ημέρες:  07:30 έως 13:00
Ωράριο Λειτουργίας με COVID-19 :  Δευ. Τετ. Παρ : 10:30 έως 12:30

 

Λογιστήριο

Προϊστάμενος Λογιστηρίου: Λογιστής Α’ Τάξης Φάνης Παιδαράκης
Τηλ. 210-3632964 ή 210-3633797 Εσωτ.: 18
Email : eaaslogistirio@gmail.com
Ωράριο Λειτουργίας κατά τις Εργάσιμες Ημέρες:  07:30 έως 13:00
Ωράριο Λειτουργίας με COVID-19 :  Δευ. Τετ. Παρ : 10:30 έως 12:30