ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ/Ε.Α.Α.Σ.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΣ/Ε.Α.Α.Σ.
Γραφείο Αντιπροέδρου ΔΣ/Ε.Α.Α.Σ.
Τηλεφ. Γραφ. : 210-3621201 ή 210-363379 εσωτ.11
Email: antiproedros.eaas@gmail.com

 

Αρμοδιότητες Αντιπροέδρου Ενώσεως

1. Ο Αντιπρόεδρος είναι ο αναπληρωτής του Προέδρου και συντρέχει το έργο του.

2. Προεδρεύει επιτροπών για μελέτη διαφόρων ζητημάτων και συντρέχει στη διεκπεραίωση του έργου και τού σκοπού τής Ενώσεως.