ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΣ/Ε.Α.Α.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΔΝΤΗ 401 Γ.Σ.Ν.Α.

Ημερομηνία

Την 14η Οκτωβρίου, τα Μέλη του ΔΣ της Ενώσεως θα επισκεφθούν το 401 ΓΣΝΑ, για ενημέρωση από τον Δντη του Νοσοκομείου Υπτγο (ΥΙ) Δημήτριο Κασσίμο, σε θέματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που αφορούν τα μέλη της Ε.Α.Α.Σ.