2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Α.Α.Σ. 2η Ημέρα Συνεδρίου

Ημερομηνία

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Α.Α.Σ. 2η Ημέρα Συνεδρίου 
                      Στα πλαίσια της 2ης Ημέρας του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ε.Α.Α.Σ. πραγματοποιείται 
                      η Ημερίδα Στρατιωτικής Ιστορίας
                                                     
09.00-11.00 1η Ενότητα 
                                                      11.30-14.00 2η Ενότητα