2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Α.Α.Σ. 2η Ημέρα Συνεδρίου

Ημερομηνία

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Α.Α.Σ. 2η Ημέρα Συνεδρίου 
                      Στα πλαίσια της 2ης Ημέρας 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ε.Α.Α.Σ. πραγματοποιείται το
                                1ο Συνέδριο Στρατιωτικής Ιστορίας
                                                     
09.00-11.00 1η Ενότητα 
                                                      11.30-14.00 2η Ενότητα