2ο Πανελληνίο Συνέδριο Ε.Α.Α.Σ. 1η Ημέρα Συνεδρίου

Ημερομηνία

                        09.30-10.30 Επίσημη έναρξη Συνεδρίου

                        10.30-13.00 Απολογισμός έργου Κεντρ. Υπηρεσίας-Παραρτημάτων

                        (18.00-20.00 Ανάλυση Θεμάτων )