ΣΥΣΚΕΨΗ Ε.Α.Α.Σ., Δ/ΔΟΙ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΤΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΕΠΙΤΕΛΩΝ ΥΠΟ ΤΟΝ Υ/ΓΕΣ

Ημερομηνία Δελτίου Τύπου

   Πραγματοποιήθηκε την 8η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Ενώσεως και αποδοχής του από τον Α/ΓΕΣ, σύσκεψη στην αίθουσα “ΤΣΙΓΑΝΤΕ” του ΓΕΣ, υπό τον κ.Υ/ΓΕΣ Αντγο Κορωνάκη Ανδρέα.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι:

α. Ο κ. Υ/ΓΕΣ

β. Ο Δντης/Γ’ ΚΛΑΔΟΥ ΓΕΣ

γ. Ο Δντής ΓΕΣ/ΔΟΙ

δ. Ο Υδντής ΓΕΣ/ΔΟΙ

ε. Ο Πρόεδρος του ΔΣ/ΜΤΣ

στ. Ο Γενικός Διευθυντής ΜΤΣ

ζ. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΑΑΣ

η. Ο Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ και

θ. Αρμόδιοι επιτελείς του ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ

Στη σύσκεψη εξετάσθηκαν τα θέματα που είχαν υποβληθεί από την Ένωση και αφορούν:

α. Την δημιουργία δύο (2) διακριτών λογαριασμών εντός του ΜΤΣ, σύμφωνα με την προέλευση των μερισματούχων (ΣΞ - ΕΛ.ΑΣ)

β. Την αναλογική κατανομή του πόρου 4% από τις κρατήσεις δαπανών στα τρία (3) Μετοχικά Ταμεία, με βάση τον αριθμό των μερισματούχων και αφού έχει προηγηθεί η υλοποίηση της παραπάνω πρότασης (δημιουργία δύο (2) διακριτών λογαριασμών εντός του ΜΤΣ).

γ. Επαναφορά κράτησης 2% επί της πάσης φύσεως δαπανών υπέρ ΕΛΟΑΣ.

δ. Λοιπά θέματα τα οποία αφορούν την Ένωση.

   Τα θέματα παρουσιάστηκαν αναλυτικά από τον Πρόεδρο της ΕΑΑΣ Υπτγο ε.α. Δεβούρο Ιωάννη και επακολούθησε συζήτηση με τοποθετήσεις και των λοιπών συμμετεχόντων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους. Την συζήτηση διηύθυνε ο κ. Υ/ ΓΕΣ.

   Τα αποτελέσματα της σύσκεψης θα υποβληθούν στην Ιεραρχία για δρομολόγηση ενεργειών προς επίλυσή των.

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων