ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Ε.Α.Α.Σ.) ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ κ. ΔΟΜΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Ε.Α.Α.Σ.)     ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ κ. ΔΟΜΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
Ημερομηνία Δελτίου Τύπου

Πραγματοποιήθηκε στις 24 Απριλίου 2024 , επίσκεψη της Ε.Α.Α.Σ. στην  Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης  κ. Δόμνα Μιχαηλίδου, κατόπιν αποδοχής σχετικού αιτήματός μας.


        Την Ε.Α.Α.Σ. εκπροσώπησε  ο Πρόεδρος Υπτγος ε.α. Δεβούρος Ιωάννης, συνοδευόμενος, από τον Αντιπρόεδρο Αντγο ε.α. Γουμαλάτσο Μιχαήλ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Ανχη ε.α. Χρηστίδη Χρήστο. 


         Τέθηκαν και συζητήθηκαν θέματα που απασχολούν τα μέλη μας, όπως παρακάτω:


          -   Αναγνώριση των γνωματεύσεων/αποφάσεων αναπηρίας των Ανωτάτων Υγειονομικών Επιτροπών ΕΔ και ΣΑ, ως ισοδυνάμων με τις γνωματεύσεις/αποφάσεις των Κ.Ε.Π.Α. και διασύνδεσή τους σε ενιαία ηλεκτρονική πλατφόρμα.


          -   Καταβολή εξόδων κηδείας και στα έμμεσα μέλη των οικογενειών των αποστράτων.


          -    Αναγνώριση των ετών ασφάλισης των στρατιωτικών συνταξιούχων, που εργάστηκαν  προ της εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α΄).


          -   Επανυπολογισμός της σύνταξης με ποσοστό αναπλήρωσης το οποίο αντιστοιχεί σε σαράντα έτη (40) πραγματικής υπηρεσίας, για όσους συναδέλφους αποστρατεύτηκαν με ευθύνη της υπηρεσίας.


          -   Άρση περικοπής της σύνταξης ανεξαρτήτως ηλιακού ορίου, στους συνταξιούχους στρατιωτικούς που εκλέγονται σε αυτοδιοικητικές εκλογές και εργάζονται στους ΟΤΑ και  υπαγωγή  τους στο ισχύον καθεστώς για τους άνω των 62 ετών. 


Η Ε.Α.Α.Σ.  εκφράζει την ευαρέσκειά της για την εκ μέρους της Κας Υπουργού αποδοχή συναντήσεώς μας, κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι γνωρίζει σε βάθος τα θέματα που μας απασχολούν και δεσμεύτηκε να τα εξετάσει. 

Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων