ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ τ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Α.Α.Σ. ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ

Ημερομηνία Δελτίου Τύπου

Την 23η Ιουνίου 2023, με πρωτοβουλία του τ. Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών κ. Κώστα Καραμανλή, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στα Γραφεία του Παραρτήματος της Ενώσεως του Νομού Σερρών.

Στην συνάντηση αυτή, συμμετείχαν εκτός των μελών του ΤΣ του Παραρτήματος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ε.Α.Α.Σ. Άνχης (ΑΣ) ε.α. Χρήστος Χρηστίδης ο οποίος ανέπτυξε τους πρωτεύοντες στόχους που έθεσε το νέο ΔΣ, τις δραστηριότητες και τα σοβαρά και φλέγοντα θέματα, που απασχολούν την Ένωση και τα μέλη της.

Ο τ. Υπουργός, διαπίστωσε το δίκαιο των αιτημάτων, και δεσμεύτηκε για τις προσπάθειές του προς ικανοποίηση των και κυρίως της ενοποίησης των Μετοχικών Ταμείων των Ε.Δ..

Η Ένωση συνεχίζει την εκστρατεία ενημερώσεως.

 

 

Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων