ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ Ε.Α.Α.Σ., Ε.Α.Α.Α. και Ε.Α.Α.Ν. με ΥΕΘΑ κ. ΔΕΝΔΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ Ε.Α.Α.Σ., Ε.Α.Α.Α. και Ε.Α.Α.Ν. με ΥΕΘΑ κ. ΔΕΝΔΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟ
Ημερομηνία Δελτίου Τύπου

Σήμερα την 31η Οκτωβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε συνάντηση, των Προέδρων, της Ε.Α.Α.Σ. Υπτγου ε.α. κ. Ιωάννη Δεβούρου, του Προέδρου της Ε.Α.Α.Ν. Ανχου (ΠΝ) κ. Θεοδώρου Γερούκη και του Προέδρου της Ε.Α.Α.Α. Απτχου ε.α. (Ι) κ. Κωνσταντίνου Τζαβέλλα με τον ΥΕΘΑ κ. Νικόλαο Δένδια.

Η επίσκεψη είχε χαρακτήρα γνωριμίας και ακροθιγώς εθίγησαν τα σοβαρά θέματα που απασχολούν το σύνολο των μελών της Ε.Α.Α.Σ.

Ο κ. Υπουργός δεσμεύθηκε για τον καθορισμό περιοδικών συναντήσεων, με συγκεκριμένη ατζέντα θεμάτων, ώστε να εξεταστεί η δυνατότητα υλοποίησης τους ανάλογα με τις προτάσεις που θα κατατεθούν.

Η Ε.Α.Α.Σ. επιμένει στην κατά μόνας συνάντηση με τον κ. Υπουργό επειδή ακριβώς θεωρεί ότι τα θέματά της πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής και επιμέλειας.

Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων