ΕΠΙΣΚΕΨΗ Δ.Σ /Ε.Α.Α.Σ. ΣΤΟ 401 ΓΣΝΑ

Ημερομηνία Δελτίου Τύπου

ΕΠΙΣΚΕΨΗ Δ.Σ /Ε.Α.Α.Σ. ΣΤΟ 401 ΓΣΝΑ

Του Αντγου ε.α. Κωνσταντίνου Σκαρμαλιωράκη, Μέλος ΔΣ/Ε.Α.Α.Σ.

Την Δευτέρα 24 Οκτ 2022 το Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. επισκέφθηκε το Στρατιωτικό μας Νοσοκομείο αποδεχόμενο την πρόσκληση του Δκτού του 401 ΓΣΝΑ σε υλοποίηση των οδηγιών του κ Α/ΓΕΣ Αντγου Χαράλαμπου Λαλούση για τη μέριμνα της οικογενείας των αποστράτων σε θέματα υγείας. Στην επίσκεψη συμμετείχαν ο Πρόεδρος Αντγος ε.α. Σταύρος Κουτρής, ο Αντιπρόεδρος Υπτγος ε.α. Ιωάννης Δεβούρος και τα Μέλη Αντγος ε.α. Κων/νος Σκαρμαλιωράκης και Υπτγος (ΕΛ.ΑΣ) ε.α. Σοφία Παπαδάτου. Ο Δκτής του 401 ΓΣΝΑ Υπτγος Δημήτριος Κασίμος, υποδέχθηκε την αντιπροσωπεία της Ε.Α.Α.Σ. στο γραφείο του. Είναι η δεύτερη επίσκεψη του ΔΣ της Ε.Α.Α.Σ στο 401 ΓΣΝΑ με την ίδια διοίκηση.

Πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου εμπεριστατωμένη ενημέρωση από τον Δκτή και τον Δντη Διεύθυνσης οργάνωσης και εκπαίδευσης Γενικό Αρχίατρο (ΥΙ) Ελευθέριο Χουλιαρά με τη συμμετοχή του Υπδντού Ταξχου Κων/νου Λιασκώνη. Ακολούθησε ξενάγηση σε χώρους του Νοσοκομείου.

Η ενημέρωση περιέλαβε το Όραμα της Δκσεως, τη νοσηλευτική κίνηση (στατιστικά στοιχεία και αριθμητικά δεδομένα σχετικά με τις επισκέψεις των δικαιούχων εν ενεργεία Στρατιωτικών και Αστυνομικών, εν αποστρατεία Στρατιωτικών, Αστυνομικών και Μελών Οικογενειών αυτών καθώς και Λοιπών Δικαιούχων και Ιδιωτών στα εξωτερικά ιατρεία, το τμήμα των επειγόντων περιστατικών και τη νοσηλεία), τις επιχειρησιακές- υγειονομικές δυνατότητες του Νοσοκομείου.

Συζητήθηκαν θέματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που αφορούν τα μέλη της Ε.Α.Α.Σ και απαντήθηκαν ερωτήματα που τέθηκαν.

Αναφέρθηκε ότι στην επιδημία του Covid-19 το Νοσοκομείο τηρεί τις οδηγίες –πρωτόκολλα της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής του Υπουργείου Υγείας. Διέθεσε υγειονομικό προσωπικό στα εμβολιαστικά κέντρα συνδράμοντας στη μάχη για την αντιμετώπιση της επιδημίας με αποτέλεσμα τη μείωση του αριθμού των τακτικών χειρουργείων. Μείωση παρουσίασε και ο αριθμός των επισκέψεων στα εξωτερικά ιατρεία. Το ποσοστό των νοσηλευομένων εν αποστρατεία συναδέλφων Σ.Ξ. για το έτος 2022 μέχρι σήμερα ανέρχεται στο 10%, του συνόλου των Νοσηλευομένων και των δικαιούχων (μέλη οικογενειών ) στο 25%.

Διευκρινίστηκε ότι την κατηγορία των Ιδιωτών ανήκουν και οι συγγενείς των ανωτέρω, που δεν έχουν α’ βαθμό συγγενείας (π.χ. πεθερικά, γαμπροί, νύφες κλπ). Επισημάνθηκε ότι δεν έχουν νοσηλευθεί μετανάστες.

Έγινε ιδιαίτερη αναφορά στα Ηλεκτρονικά ραντεβού που εφαρμόζεται στο 401 ΓΣΝΑ από 1η Σεπτεμβρίου 2021. Αναλύθηκε η φιλοσοφία του ηλεκτρονικού ραντεβού που είναι ο σεβασμός του έργου του ιατρικού προσωπικού και η αξιοπρέπεια του πάσχοντα συναδέλφου, ο τρόπος με τον οποίον έχουν καθοριστεί ο χρόνος ιατρικής εξέτασης, ο αριθμός /ποσοστό των δικαιούχων ανά κατηγορία και ειδικότητα. Διευκρινίστηκε ότι με την αξιοποίηση των στοιχείων της τελευταίας τετραετίας που διαθέτει η Διεύθυνση πληροφορικής του ΓΕΣ για τη κίνηση του ιατρείου της κάθε ειδικότητας έχουν καθοριστεί συγκεκριμένα ποσοστά ανά ειδικότητα για όλους τους δικαιούχους και για την οικογένεια των αποστράτων. Τονίσθηκε η σημασία του παραδεκτού χρόνου αναμονής (μέγιστος χρόνος έξη εβδομάδες) για τα χρόνια περιστατικά. Σε ειδικότητες με αυξημένη ζήτηση ο χρόνος αναμονής είναι έξη (6) εβδομάδες. Γίνεται προσπάθεια να μειωθεί. Έχει παρατηρηθεί ότι χρήστες της υπηρεσίας των εξωτερικών ιατρείων δεν προσέρχονται στο καθορισμένο ραντεβού στο νοσοκομείο, με αποτέλεσμα τη δέσμευση χρόνου και αποκλεισμό άλλων συναδέλφων. Ενδεικτικά σε απόλυτο αριθμό χρηστών είναι καθημερινά 40-50 περιστατικά.

Η καλή λειτουργία των εξωτερικών ιατρείων και η απουσία μεγάλης αναμονής εξεταζομένων στο χώρο των ιατρείων είναι εμφανής. Δόθηκε έμφαση στη συμβολή της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας με την Δνσα Ταξιάρχο Μαρία Μήτσιου να οργανώνει και να καθοδηγεί το νοσηλευτικό προσωπικό και για τα εξωτερικά ιατρεία της προϊσταμένης Σχης (ΥΝ) Αλεξάνδρας Ασλανίδου και Σχης (ΥΝ) Βασως Μαραγκού.

Διευκρινίστηκε ότι το ΕΚΑΒ μεταφέρει στο τμήμα επειγόντων (ΤΕΠ) του 401 ΓΣΝΑ, ΜΟΝΟΝ εν ενεργεία προσωπικό του Στρατού Ξηρά και της Ελληνικής Αστυνομίας . Ενδιαφέρον στοιχείο της παροχής υπηρεσιών του 401 ΓΣΝΑ σε επείγοντα περιστατικά είναι ότι ποσοστιαία ο αριθμός των συνταξιούχων και των δικαιούχων (μέλη οικογενειών) που εξετάζονται στο ΤΕΠ είναι σημαντικά μεγαλύτερος από αυτόν που εξετάζονται στα εξωτερικά ιατρεία, και ότι ο αριθμός των επισκέψεων των εν ενεργεία Αστυνομικών στο τμήμα των επειγόντων περιστατικών είναι σημαντικά μεγαλύτερος από όσους εξετάζονται στα ΕΙ και υπολείπεται ελάχιστα των ενεργεία Στρατιωτικών για το συγκεκριμένο τμήμα .

Οι απόστρατοι και τα μέλη των οικογενειών τους νοσηλεύονται στη Νοσηλευτική Μονάδα του 5Β. 

Τονίστηκε ιδιαίτερα ότι το Κύριο και Μοναδικό Νοσοκομείο για τα εν ενεργεία στελέχη του Στρατού Ξηράς είναι το 401 ΓΣΝΑ στην Αθήνα και το 424 ΓΣΝΕ στη Θεσσαλονίκη καθώς αυτά δεν έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής νοσοκομείου, ενώ για τους αποστράτους και τα μέλη των οικογενειών τους για την Αθήνα υπάρχει η επιλογή του 417 ΝΙΜΤΣ.

Προκλήσεις που το Νοσοκομείο αντιμετωπίζει είναι:

 • Ο μικρός ετήσιος Π/Υ, ο οποίος δεν καλύπτει το αναλαμβανόμενο έργο. Σήμερα απαιτείται σταθερή χρηματοδότηση για τη συντήρηση των ηλεκτρο-υγειονομικών (H/Y) οργάνων και των εγκαταστάσεων. Την παρούσα χρονική στιγμή θα ήταν σημαντικό να υπάρχει αναλογική οικονομική συνδρομή του Υπουργείο Προστασίας Πολίτης στη συντήρηση των H/Y για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του 401 ΓΣΝΑ στο προσωπικό της ΕΛΑΣ.
 • Η υποστελέχωση σε νοσηλευτικό και σε ιατρικό προσωπικό ιδιαίτερα σε μικρούς βαθμούς. Η υποστελέχωση του ιατρικού προσωπικού επιτείνεται με την παραίτηση νεαρών στρατιωτικών ιατρών λόγω έλλειψης κινήτρων διοικητικών και οικονομικών, όπως ενδεικτικά ο χρόνος διοικήσεως, η μη αποζημίωση των εφημεριών με αντιστοιχία αυτών των ιατρών του ΕΣΥ. Η υποστελέχωση του νοσηλευτικού προσωπικού οφείλεται και στη μετάταξη νέων νοσηλευτών στο ιατρικό –οδοντιατρικό, μετά την επιτυχή αποφοίτηση τους από τις αντίστοιχες σχολές.

Επιτευχθείσες Βελτιώσεις

Στις πολύ μεγάλες βελτιώσεις του νοσοκομείου είναι η δημιουργία του νέου Τμήματος Ακτινοθεραπείας, με δωρεά 5εκατ ευρώ του Ιδρύματος Σταύρου ΝιάρχουΤο συγκεκριμένο τμήμα είναι η αιχμή του δόρατος του Νοσοκομείου τόσο στην κοινωνική προσφορά των ΕΔ όσο και σε υψηλή τεχνολογία με τα υπερσύγχρονα μηχανήματα του, που δεν υπάρχουν σε κανένα άλλο δημόσιο ελληνικό νοσοκομείο.

 • Η εφαρμογή και η τήρηση των ηλεκτρονικών ραντεβού έχει δώσει εικόνα ευταξίας στο χώρο των εξωτερικών ιατρείων.
 • Η αναδιοργάνωση χωροταξικά των κλινικών με τη δημιουργία Νοσηλευτικών Μονάδων ανά τομέα (παθολογικό, χειρουργικό) με την λειτουργία μέσα σε αυτές τμημάτων αντιστοίχων ειδικοτήτων.
 • Η βελτίωση της ξενοδοχειακής υποδομής με τη μετατροπή όλων των 6κλινων θαλάμων σε 4κλινους, για τη καλύτερη ιατρονοσηλευτική φροντίδα των ασθενών.
 • Η εφαρμογή στην λειτουργία των τακτικών χειρουργείων της «Ημέρας του Χειρουργού», για καλύτερη και ταχύτερη αντιμετώπιση των χειρουργικών περιστατικών και αξιοποίηση της χειρουργικής ικανότητας όλων των χειρουργών.
 • Η δημιουργία της Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας, για την χορήγηση σε ένα τμήμα των χημειοθεραπειών, ανοσοθεραπειών και την ευπρεπή νοσηλεία των ογκολογικών , αιματολογικών, νευρολογικών, ρευματολογικών, γαστρεντερολογικών περιστατικών.
 • Η δημιουργία της Ομάδας αντιμετώπισης Ελκών-Κατακλίσεων αποτελούμενη από εξειδικευμένο Νοσηλευτικό προσωπικό, πλαστικό χειρουργό, διαιτολόγο και της Ομάδας ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων προσέθεσε στο Νοσοκομείο στοιχεία σύγχρονης λειτουργίας του και σημαντική βελτίωση των παρεχόμενων υγειονομικών υπηρεσιών.
 • Η αποτύπωση του αρχιτεκτονικού σχεδίου του Νοσοκομείου, που θα συμβάλλει στη σωστή συντήρηση των κτηριακών υποδομών.

Ο Δκτης του Νοσοκομείου πρότεινε την καθιέρωση σε τακτική βάση εξαμηνιαία ή ετήσιας, συνάντησης/ενημέρωσης, των Στρατιωτικών Νοσοκομείων με την Ε.Α.Α.Σ. και σε συνεργασία με το Νοσοκομείο να δρομολογηθούν διαδικασίες αξιολόγησης των παρεχομένων υπηρεσιών. Τονίστηκε η σημασία της επίλυσης τυχόν προβλημάτων στο επίπεδο του Νοσοκομείου με την άμεση επικοινωνία με στελέχη της Διοίκησης του Νοσοκομείου και η αρχή της μη διάκρισης καθώς «ο Θεός γυμνούς μας φέρνει και γυμνούς μας παίρνει».

Μετά την ενημέρωση ο Δκτής του 401 ΓΣΝΑ επέδωσε αναμνηστική πλακέτα στον Πρόεδρο της Ε.Α.Α.Σ.

Επίσκεψη Χώρων

Ο Δκτής του 401 ΓΣΝΑ μας ξενάγησε στους χώρους του Νοσοκομείου και συγκεκριμένα:

 • τη Γραμματεία Μέριμνας Αποστράτων και Μελών, στον 1ο Όροφο των Εξωτερικών Ιατρείων όπου διαπιστώσαμε την καλή λειτουργία της. Διευκρινίστηκε ότι το διατιθέμενο προσωπικό εξυπηρετεί και εν ενεργεία στελέχη του ΣΞ. . Στο ισόγειο λειτουργεί το γραφείο για την εξυπηρέτηση εν ενεργεία και εν αποστρατεία Αστυνομικούς. Σε άλλο χώρο στο Ισόγειο, λειτουργεί σε ξεχωριστό χώρο το γραφείο για τους Οπλίτες.
 • τα Εξωτερικά Ιατρεία,
 • το Τμήμα Ακτινοθεραπειών, όπου εντυπωσιαστήκαμε βλέποντας το νέο υπερσύγχρονο μηχάνημα, το εξειδικευμένο προσωπικό και τους ειδικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
 • τη Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας  στην Νοσηλευτική Μονάδα του 3Β ι
 • το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, εξαιρετικό, οργανωμένο με σύγχρονα μηχανήματα και ειδικές κλίνες/φορεία. Διευκρινίστηκε ότι ο χρόνος αναμονής καθορίζεται από την κρισιμότητα του περιστατικού και όχι από το χρόνο άφιξης στο χώρο και η βαρύτητα των επειγόντων περιστατικών κατηγοριοποιείται, με συγκεκριμένα χρώματα:
 • Κόκκινο = κατεπείγουσα αντιμετώπιση
 • Πορτοκαλί = επείγουσα αντιμετώπιση
 • Κίτρινο = αναμενόμενος χρόνος αναμονής 1 ώρα
 • Πράσινο = αναμενόμενος χρόνος αναμονής 2 ώρες και
 • Μπλέ = αναμενόμενος χρόνος αναμονής 4 ώρες

Διαπιστώσαμε την βούληση της Διοίκησης του νοσοκομείου για την ισότιμη αντιμετώπιση των ε.α στελεχών από το προσωπικό του Νοσοκομείου,, την βελτίωση των παρεχομένων υγειονομικών υπηρεσιών, την απόκτηση υπερσύγχρονων μηχανημάτων, την αισθητή βελτίωση των εγκαταστάσεων και την ιδιαίτερη καθαριότητα σε όλους τους χώρους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δκτης και ο Υπδντης του Νοσοκομείου, είναι τέκνα των αποβιωσάντων συναδέλφων Ταξχου εα (ΠΖ) Γεωργίου Κασίμου και Υπτγου εα (ΠΖ) Αθανασίου Λιασκώνη, τάξεως ΣΣΕ 1950 με τα στοιχεία του ανθρωπισμού, αλληλεγγύης που τους διακρίνουν να οφείλονται στις αρχές και αξίες με τις οποίες έχουν ενστερνισθεί από το πατρικό πρότυπο.

Ευχαριστούμε θερμά τον Δκτή του 401 ΓΣΝΑ και όλο το ευγενέστατο προσωπικό που συναντήσαμε. Είμαστε βέβαιοι για τη συνέχιση της άριστης συνεργασίας μας με το 401 ΓΣΝΑ.