Βράβευση Αριστούχων Μαθητών Γ' Λυκείου

Ημερομηνία Δελτίου Τύπου

 

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-23

Ενημερώνονται τα μέλη της Ενώσεως ότι την 15η Ιαν 2024 πιστώθηκε το χρηματικό βραβείο 320,00 € στους τραπεζικούς λογαριασμούς που δήλωσαν οι αριστούχοι μαθητές της Γ’ Λυκείου, τέκνα των μελών της Ε.Α.Α.Σ. και άλλων κατηγοριών όπως παρακάτω:

 

 

ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΙ/

ΜΑΘΗΤΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Εν Αποστρατεία Στελεχών

25

320,00 €

8,000,00 €

ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

Εν Αποστρατεία Στελεχών

154

320,00 €

49,280,00 €

ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ

* Β’ – Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΘΕΝΤΩΝ

εντός έτους 2022-2023

10

320,00 €

3,200,00 €

ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ

ΣΥΝΟΛΑ

189

320,00 €

60,480,00 €

ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ

   

     Υπογραμμίζεται ότι τα ποσά των χρηματικών βραβείων που πιστώθηκαν στους λογαριασμούς των μαθητών του παραπάνω πίνακα προέρχονται από κονδύλια του ΓΕΣ και αφορούν αποκλειστικά τους αριστούχους της Γ’ Λυκείου.

       Η Ε.Α.Α.Σ. ζήτησε τα δικαιολογητικά και από τους αριστούχους της Β’ Λυκείου και θα προέβαινε σε απονομή χρηματικού βραβείου μόνο σε περίπτωση που το ποσό που απαιτείτο θα χορηγείτο από το ΓΕΣ.

      Σημείωση: Αφορά και μαθητές Β' Λυκείου οι γονείς των οποίων ήταν εν ενεργεία το χρόνο έκδοσης της Δγης.

 

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων