Τοποθέτηση Διευθύνοντος Συμβούλου Ε.Α.Α.Σ. για τα RAFALE

Ημερομηνία
Λίγα Λόγια

Τοποθέτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.Α.Α.Σ., Αντισυνταγματάρχη (ΑΣ) ε.α. Χρήστου Χρηστίδη, στο Εκρηκτικό Δελτίο την 20/01/2022, για την έλευση των RAFALE στην Ελλάδα.   

 

 

Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων