Επετειακή εκδήλωση της Ε.Α.Α.Σ. για την 28η Οκτωβρίου 1940 στο Πολεμικό Μουσείο

Ημερομηνία