Εκδήλωση Μνήμης και Τιμής για τον Λοχαγό Σταυριανάκο

Ημερομηνία
Λίγα Λόγια

Εκδήλωση Μνήμης και Τιμής για τον Λοχαγό Σταυριανάκο. Έλαβε χώρα στις 16 Αυγούστου 2021. Ο Λοχαγός Σωτήριος Σταυριανάκος σκοτώθηκε υπερασπιζόμενος το στρατόπεδο της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου κατά την δεύτερη φάση της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο.