ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ

Άρθρα - Δημοσιεύματα
Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Ε.Α.

Τετάρτη, 5 Απριλίου 2023 έγινε το συλλαλητήριο με ικανοποιητική συμμετοχή των συναδέλφων.
Με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και αξιοπρέπεια παρουσιάστηκαν και γνωστοποιήθηκαν τα αιτήματα και συγκεκριμένες θέσεις των απόστρατων αξιωματικών του στρατού ξηράς, της Ε.Α.Α.Σ.
Οι απόστρατοι αξιωματικοί, ως μοναδικό τρόπο παρουσίασης και διεκδίκησης των εύλογων αιτημάτων τους έχουν τις επιστολές, τα υπομνήματα, τα ψηφίσματα, τις προσωπικές παραστάσεις και τελικά τις συγκεντρώσεις και κινητοποιήσεις, οι οποίες είναι περιορισμένης έκτασης, βασικά ψυχολογικής επίδρασης και ελαχίστου πραγματικού αποτελέσματος. Οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας είναι νόμιμες και σύμφωνες με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας της Ε.Α.Α.Σ. δεδομένου ότι μεταξύ των σκοπών της ίδρυσης και λειτουργίας της είναι αφ’ ενός μεν “η επιμέλεια των συμφερόντων και η παρακολούθηση και διεκπεραίωση των γενικών ζητημάτων των μελών αυτής”, αφ’ ετέρου δε “η μέριμνα δια την διατήρηση και βελτίωση της κοινωνικής θέσης αυτών”. {παρ. γ και ε άρθρου 2 ΝΠ 1171/1972 – ΦΕΚ 82 Α΄}.
Είναι γνωστόν, ότι εμείς δεν έχουμε την πολυτέλεια να κατεβάσουμε τους διακόπτες του ηλεκτρικού ρεύματος, ούτε και τη δυνατότητα να αποκλείσουμε λιμάνια, αεροδρόμια και συγκοινωνιακούς κόμβους, να ακινητοποιήσουμε τρένα, πλοία και λεωφορεία, να ανοίξουμε τα διόδια ή να οδηγήσουμε τα τρακτέρ και να αποκλείσουμε τις εθνικές αρτηρίες. Η οργάνωση της Πολιτείας μας είναι τέτοια, που όλα ελέγχονται, όλα κρίνονται, όλα αποφασίζονται και όλα εγκρίνονται από τη νομοθετική εξουσία και πραγματοποιούνται από την εκτελεστική εξουσία. Συνεπώς τα προσδοκώμενα αποτελέσματα δύνανται να επιτευχθούν μόνο με την προβλεπόμενη διαδικασία υποβολής υπομνημάτων απόλυτα τεκμηριωμένων και επαρκούς αιτιολογίας, που δεν επιδέχονται καμιά αμφιβολία ή αμφισβήτηση.
Η Ένωση, ας προσπαθήσει να βάλει την σφραγίδα της στις κοινωνικές εξελίξεις της Πατρίδας μας. Ας διαμορφώσει ένα σύστημα δομής και διοίκησης, το οποίο με την αξιοποίηση της εθελοντικής προσφοράς των συναδέλφων και των δυνατοτήτων της σύγχρονης τεχνολογίας να μπορεί να ανταποκριθεί στις σημερινές απαιτήσεις. Πολλοί είναι οι συνάδελφοι, που έχουν κοινή αγωνία, ανάλογους προβληματισμούς και διάθεση προσφοράς.
Όλα τα προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια έβαλαν ένα λιθαράκι μικρό ή μεγάλο στο οικοδόμημα της κοινωνικής μας τάξης. Το καθένα με τα προτερήματά του και με τα ελαττώματά του, αλλά με αληθινή τάση προσφοράς στους συναδέλφους, στην κοινωνία και στις Ένοπλες Δυνάμεις, από τις οποίες ποτέ δεν έχουμε αποκοπεί.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, ο θεματοφύλακας των νόμων, των κανονισμών και του καθήκοντος, δεν είναι δυνατόν να ξεκινήσει με αμφισβητήσεις, με προσωπικές στρατηγικές, με “ύπουλες” δηλώσεις και με τη διαιώνιση μιας αρρωστημένης εσωστρέφειας, που κάνει ακόμα δυσκολότερο το έργο του και το απαξιώνει στα μάτια των συναδέλφων. Υπάρχει τρόπος να διαλυθεί η αμοιβαία δυσπιστία, που χαρακτηρίζει σήμερα τις μεταξύ των συναδέλφων σχέσεις. Σήμερα, απολαμβάνει του σεβασμού και της εμπιστοσύνης της πλειοψηφίας των αποστράτων αξιωματικών. Με οράματα, αυτοπεποίθηση, ευαισθησία, προβλεπτικότητα και υψηλό αίσθημα ευθύνης, να προχωρήσει με σύμπνοια, μεθοδικότητα, αποφασιστικότητα και συνεργασία στην εκπλήρωση των σκοπών και των στόχων της Ένωσης χωρίς σκοπιμότητες, αντιπαραθέσεις, διακρίσεις και ιδεολογικές αγκυλώσεις. Θέλουμε ένα Διοικητικό Συμβούλιο γεμάτο αλληλεγγύη, πρόοδο, διαφάνεια, καλοσύνη και εμπιστοσύνη και απαλλαγμένο πολιτικών σκοπιμοτήτων.
Οι απόστρατοι αξιωματικοί πρέπει να καλλιεργήσουμε και να διατηρήσουμε την αποκρυσταλλωμένη στη συνείδηση του ελληνικού λαού προσφορά των υπηρεσιών μας, να αναλογιστούμε τους κινδύνους από τη σύγχυση, τις αμφισβητήσεις, τη φθορά και την κατακρήμνιση των αξιών στην ταραγμένη εποχή μας και να συνειδητοποιήσουμε ότι ο αγώνας για τη βελτίωση της κοινωνικής μας θέσης είναι κοινός, ενιαίος και αδιαίρετος. Οι τίτλοι και οι ταμπέλες περισσεύουν.
Η κοινωνία θέλει τους απόστρατους αξιωματικούς εκεί που τους αξίζει. Τους θέλει ψηλά. Δεν τους θέλει αντίγραφα, μέλη και συστατικά μιας σκυθρωπής συνδικαλιστικής οργάνωσης.
Ας επιδιώξουμε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις προσδοκίες και σε αυτό το πνεύμα και το αίσθημα της κοινωνίας.
Με την ελπίδα και την πίστη ότι οι ιδέες της ενότητας, της υπευθυνότητας, της δημιουργικότητας και της ελευθερίας της σκέψης μπορούν να καρποφορήσουν, παραθέτω τις παραπάνω σκέψεις μου.