“Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ” ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

“Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ” ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Ε.Α.

Τελευταία, πληθαίνουν τα δημοσιεύματα στον ηλεκτρονικό τύπο και οι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των συναδέλφων σχετικά με την ενοποίηση των Μετοχικών Ταμείων των Ενόπλων Δυνάμεων {ΕΔ}.


Οι απόψεις και θέσεις βέβαια είναι διαφορετικές και σχετίζονται απόλυτα με τον κλάδο των ΕΔ, στον οποίο ανήκουν οι προτείνοντες.
Βασικά, οι αντιδρώντες στην ενοποίηση επικαλούνται την δεινή οικονομική κατάσταση του Μετοχικού Ταμείου Στρατού {ΜΤΣ} και την διαφορετική προέλευση των μετόχων και μερισματούχων, οι οποίοι εκτός από τον Στρατό Ξηράς προέρχονται και από τέως Χωροφυλακή και σήμερα την Ελληνική Αστυνομία {ΕΛ.ΑΣ.}.


Είναι γεγονός ότι, κατά το παρελθόν, το ΜΤΣ βρέθηκε σε δυσμενή οικονομική κατάσταση και χρειάστηκε η κρατική οικονομική επέμβαση προκειμένου να διατηρηθεί και στη συνέχεια να εξυγιανθεί.


Είναι ακατανόητο το Ταμείο, το οποίο κατά το απώτερο παρελθόν, ήταν ένα από τα πιο υγιή και εύρωστα “επικουρικά” ταμεία με τράπεζα δική τους και με αξιόλογη ακίνητη περιουσία, σήμερα να έχει καταστεί ο “Μεγάλος Ασθενής” και μετά από εκατόν εβδομήντα χρόνια, από το έτος της ίδρυσής του {Νόμος ΣΚ/1853 – ΦΕΚ 5}, να αποτελεί τον “φτωχό συγγενή” των άλλων μετοχικών ταμείων των ΕΔ.


Σήμερα, στην εποχή του εκσυγχρονισμού, της ηλεκτρονικής τεχνολογίας και διακυβέρνησης, των προγραμμάτων σταθερότητας και εξυπηρέτησης των πολιτών και γενικά των προσπαθειών περιορισμού του Κράτους με την συγχώνευση ή την κατάργηση φορέων και οργανισμών του δημοσίου π ρ ο τ ε ί ν ε τ α ι η ίδρυση ενός κοινού Μετοχικού Ταμείου για τα στελέχη των κλάδων των ΕΔ και ενός ιδιαίτερου για το προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας.


Με την ίδρυση και τη λειτουργία του κοινού αυτού του ταμείου των ΕΔ επιτυγχάνονται:
- Η αποφυγή της διάσπασης και της άνισης κατανομής των διατεθειμένων κοινωνικών οικονομικών πόρων.
- Η χορήγηση ισόποσου μερίσματος στους δικαιούχους, που έχουν τις αυτές προϋποθέσεις βαθμού, εισφορών και ετών συμμετοχής.
- Η παροχή της δυνατότητας της αυτής αύξησης ή μείωσης του μερίσματος για όλους τους μερισματούχους.
- Η άμεση συμμετοχή του Ταμείου στις προσπάθειες και στις ενέργειες της Πολιτείας για τον περιορισμό του Κράτους.
- Η ενίσχυση της διακλαδικότητας των ΕΔ και η αποφυγή της αντιπαράθεσης και αντιπαλότητας των στελεχών τους.


Η ιδιαίτερης μέριμνα του κάθε Κλάδου για το προσωπικό του μπορεί και είναι εφικτό να εκδηλώνεται με τις ενέργειες και τις δραστηριότητες αναζήτησης και διάθεσης οικονομικών πόρων στους λογαριασμούς των Ειδικών Κλάδων Οικονομικής Ενίσχυσης ή των Επικουρικών τους ταμείων αντίστοιχα.


Το ΜΤΣ είναι αναγκαίο και απαραίτητο όπως ακροάται και παρακολουθεί τον παλμό των μετόχων και των μερισματούχων του, το υγιές περί δικαίου συναίσθημα της συναδελφικότητας και να γίνεται εγγυητής των δίκαιων και έννομων αιτημάτων και δικαιωμάτων τους.


Είναι γνωστόν, ότι οι αξιωματικοί δεν επέλεξαν τον δρόμο του λειτουργήματός τους για να πλουτίσουν, αλλά για να προσφέρουν προς την Πατρίδα και είναι αναγνωρισμένη η συμβολή τους στη διαμόρφωση της ελληνικής κοινωνίας στο σύγχρονο ελληνικό κράτος.