ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Συντάκτης
Ιδιότητα
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Ε.Α. - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Α.Α.Σ.

 Μετοχικά Ταμεία Ενόπλων Δυνάμεων

 

  Τα Μετοχικά Ταμεία (ΜΤ) των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), χορηγούν μηνιαίο μέρισμα στους απόστρατους στρατιωτικούς και αποτελούν τον δεύτερο άξονα στήριξης του συνταξιοδοτικού συστήματος , σε αντιστοιχία με τα υπάρχοντα επικουρικά ταμεία του Ιδιωτικού και λοιπού Δημόσιου Τομέα.

  Υπογραμμίζεται ότι τα ΜΤ των Κλάδων των ΕΔ, ΔΕΝ είναι επικουρικά, διότι ΔΕΝ επιδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

  Βασική αρχή κάθε ασφαλιστικού συστήματος, είναι η ανταποδοτικότητα των κρατήσεων, δηλαδή για τις ίδιες κρατήσεις να καταβάλλεται ανάλογο μέρισμα. Η εμμονή κάποιων, συναδέλφων ε. ε.  και όχι μόνο, για κατάργηση της κράτησης της ειδικής  εισφοράς (1%) του άρθρου 38 του ν.3986/2011, άρθρο 38 ,παραγρ.2β, που γίνεται από το 2011 στα εν ενεργεία  στελέχη των ΕΔ, προς όφελος των ΜΤ κινείται σε ΛΑΘΟΣ κατεύθυνση και θεωρώ  ότι είναι  και άδικο να μην την λάβουν όσοι  συνταξιοδοτηθούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, συνάδελφοι οι οποίοι πλήρωναν την αναφερόμενη κράτηση, επί σειρά ετών.

  Η επιτομή του  διανεμητικού συστήματος των Μετοχικών  μας Ταμείων στους μερισματούχους τους καταστρατηγείται.

  Τα έσοδα των Ταμείων μειώνονται σημαντικά, άνευ λόγου και αιτίας και υποβαθμίζεται η κοινωνική τους αποστολή. Ιδιαίτερη δε σημασία αποκτούν τα αναφερόμενα παραπάνω, για το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ).

  Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται πλέον  το επάγγελμα του στρατιωτικού απαξιώνεται και αυτό δεν προκύπτει μόνο από το θέμα  που προέκυψε με τα ΜΤ, στο προς ψήφιση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο "Εξορθολογισμός Ασφαλιστικής και Συνταξιοδοτικής Νομοθεσίας, Ενίσχυση Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων και άλλες διατάξεις".