Ημέρα λήξης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ως ημέρα πανελλαδικού εορτασμού της Εθνικής Αντίστασης κατά του Ναζισμού και του Φασισμού

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
ΑΝΧΗΣ Ε.Α. - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ