ΙΔΡΥΣΗ ΕΛΚΑΚ

ΕΑΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Συντάκτης
Ιδιότητα
ΥΠΤΓΟΣ Ε.Α.

Κατατέθηκε το βράδυ της Δευτέρας 13 Μάϊου 2024 στη Βουλή των Ελλήνων, μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής διαβούλευσης, το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τίτλο «Ίδρυση Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σύσταση Κοινού Σώματος Πληροφορικής στις Ένοπλες Δυνάμεις και λοιπές διατάξεις».

        Όπως αναφέρεται στο Άρθρο 1, σκοπός του Σχεδίου Νόμου είναι:

        α) Η ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος καινοτομίας με τη δημιουργία του νομικού προσώπου Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ),

        β) Ο εκσυγχρονισμός των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με τη δυνατότητα διοργάνωσης διδακτορικών σπουδών, την απλοποίηση της ίδρυσης Προγραμμάτων  Μεταπτυχιακών Σπουδών και τη συμμετοχή των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων σε ερευνητικά προγράμματα και

        γ) Η αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των Ενόπλων Δυνάμεων, του επιπέδου κυβερνοασφάλειας και η ενίσχυση της αξιοπιστίας των πληροφοριακών συστημάτων.

        Λέγοντας ανάπτυξη οικοσυστήματος καινοτομίας , εννοεί την  δημιουργία Ανώνυμης Εταιρείας με σύσταση και αρμοδιότητες που καταγράφονται στα άρθρα 4,5, και 10, με τίτλο Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ), με ασαφή έδρα, χρηματοδότηση και ποιοτική στελέχωση. Ευελπιστούμε στη θετική προσφορά του στις ΕΔ της Χώρας.

        Επισημαίνεται όμως, ότι ήδη στη ΓΔΑΕΕ λειτουργεί ανάλογη Δνση (Δνση Αμυντικών Επενδύσεων και Τεχνολογικών Ερευνών) και επιπλέον υφίσταται και το Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας Ελληνικού Στρατού (ΚΕΤΕΣ). Προβληματίζομαι για την αλληλοκάλυψη ή σύγκρουση αρμοδιοτήτων.

        Προτείνεται να υπάρξει σαφής αναφορά, σε άρθρο του Β΄ μέρους, σχετικά με την ένταξη των υφιστάμενων ομοειδών δομών, στο υπό διαμόρφωση οικοσύστημα.

        Μετά τη γενόμενη ηλεκτρονική διαβούλευση, αποσύρθηκε το άρθρο 69 που αναφερόταν στις μεταθέσεις και υιοθετήθηκε μία από τις προτάσεις της ΕΑΑΣ, που αφορά την ΕΛΚΑΚ, με αποτέλεσμα να τροποποιηθεί η παράγραφος 3 του άρθρου 7, η οποία και διαμορφώθηκε όπως παρακάτω:

Άρθρο 7

Απαλλαγές και προνόμια

3. Για τη στέγαση του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας και των ταμείων του άρθρου εικοστού όγδοου του καταστατικού του παραχωρείται χώρος ιδιοκτησίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή εποπτευόμενου από αυτό νομικού προσώπου κατόπιν απόφασης του αρμόδιου οργάνου διοίκησής του.

        Διαγράφηκε η φράση “χωρίς αντάλλαγμα” και προστέθηκε στο τέλος της παραγράφου η φράση: “κατόπιν απόφασης του αρμόδιου οργάνου διοίκησής του”.

        Μετά από τον έντονο και πολυεπίπεδο αγώνα που δώσαμε, ως Ένωση Αποστράτων Αξκων Στρατού (ΕΑΑΣ), για να προβάλλουμε τεκμηριωμένα τις θέσεις μας, αισθανόμαστε δικαιωμένοι που εισακουστήκαμε μερικώς. Κατά τη συζήτηση που θα ακολουθήσει, θα είμαστε παρόντες με αιτιολογημένες προτάσεις βελτίωσης.

        Στο νομοσχέδιο νομοθετείται και η επαναφορά της κράτησης 2% υπέρ ΕΛΟΑΣ, από όλες τις δαπάνες προμήθειας υλικών και εξοπλισμών του Στρατού Ξηράς, πάγιο και έντονο αίτημα της Ένωσης Αποστράτων Αξκων Στρατού (ΣΤ’ ΜΕΡΟΣ, άρθρο 76, παρ.1 (α) ,σελίδα 89). Η κράτηση έχει σταματήσει να γίνεται από 20ετίας , προκαλώντας στον ΕΛΟΑΣ σημαντική στέρηση εσόδων, άνω των 200 εκατομ. Ευρώ.