Η Σημαία, κατέχει, μαζί με τη θρησκευτική πίστη, ξεχωριστή θέση στην ιστορία, στη ψυχή και την ύπαρξη του Ελληνικού λαού.

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ, ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ