ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ (ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ ΔΕΚ 2023)

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ (ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ ΔΕΚ 2023)
Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Συντάκτης
Ιδιότητα
ΥΠΤΓΟΣ Ε.Α.

Βασική μου  αρχή είναι ότι όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Θα αναρωτηθεί ένας καλόπιστος συνάδελφος τόσα χρόνια που δραστηριοποιείται η Ένωση, έχει φέρει κάποιο θετικό αποτέλεσμα;


Απαντώ:


     -    Εάν δεν υπήρχε η Ένωση να προσφύγει δικαστικά κατά των μνημονιακών νόμων, δεν θα υπήρχε η δυνατότητα να πάρουμε τα αναδρομικά που έχουμε πάρει μέχρι σήμερα. Τα κουτσουρεμένα αυτά αναδρομικά.

     -    Γνωρίζετε όλοι τον ν. 4387/2016 τον επονομαζόμενο ν. Κατρούγκαλου. Το μοντέλο του νόμου αυτού ήταν απαράδεκτο, επιεικά κρινόμενο. Ο πλέον αντιλαϊκός νόμος, από συστάσεως του Ελληνικού Κράτους. Γράφτηκε  στο πόδι, όπως τα περισσότερα άλλωστε επιτεύγματα της τότε Κυβέρνησης.
Το Άρθρο 12 του νόμου (4387/2016) αφορούσε στις συντάξεις χηρείας και προέβλεπε ότι εάν πέθαινε (για κάποιο  λόγο) ο εργαζόμενος και η σύζυγος ήταν 52 – 55 ετών να δικαιούται το 50% της Σύνταξης για τρία (3) χρόνια, να διακόπτεται και να επαναχορηγείται σε ηλικία 67 ετών.
Εάν η σύζυγος ήταν 52 ετών και κάτω, να δικαιούται το 50% της σύνταξης μόνο για τρία (3) έτη και μετά να διακόπτεται οριστικά. Αν υπάρχει ανήλικο τέκνο, παρατείνεται η χορήγηση μέχρι να γίνει το παιδί 18 ετών ή 24 ετών ένα φοιτά σε ΑΕΙ, ΤΕΙ.
Με αφορμή τον συγκεκριμένο άρθρο  του νόμου, ιδρύθηκε ο Σύλλογος ΑΞΙΑ (Αξιοπρέπεια – Ισότητα – Αλληλεγγύη).Η Ένωση Αποστράτων στάθηκε δίπλα στον αναφερόμενο σύλλογο και συμμετείχε ενεργά σε όλες τις δραστηριότητές του.
Το μέλος της Ένωσής μας Σχης ε.α. Απόστολος Παπαπαρίσης, ήταν η κινητήριος δύναμη του συλλόγου, το ΔΣ του οποίου με τις στοχευμένες δράσεις τιου και την ενεργό συμμετοχή σε αυτό των μελών του, κατάφερε μετά από δύο χρόνια να αλλάξει το συγκεκριμένο άρθρο του νόμου. 

    -    Τον Φεβρουάριο του 2023, ψηφίστηκε στην Βουλή των Ελλήνων, ο ν. 5018/2023 με τίτλο ΄΄ Μέριμνα υπέρ Στρατιωτικού Προσωπικού των Ε.Δ. Εξορθολογισμός της νομοθεσίας των Ε.Δ οργάνωση της Εθνοφυλακής και άλλες διατάξεις.

     Εισηγητής του νομοσχεδίου ορίστηκε ο Στρατηγός Μανωλάκος Νικόλαος τότε Βουλευτής Α΄ Πειραιά κ Νήσων. Με το σχέδιο νόμου αυτό:

   α. Καταργήθηκε η συνδρομή των ε.α Στρατιωτικών υπέρ Στρκων Λεσχών (Αρθρο 21).

        β.  Εγκρίθηκε η καταβολή δύο (2) ετών αναδρομικά ( έτη 2021 – 2022) λόγω κατάργησης των μειώσεων ν. 4093/2012 για τα Μ.Τ Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και τους οικείους Ειδικούς              Κλάδους (Άρθρο 35). Καταργήθηκαν οι  αναφερόμενες παράνομες κρατήσεις των Ταμείων.
Όταν το νομοσχέδιο τέθηκε  σε δημόσια  διαβούλευση και σε  δεύτερο  χρόνο κατατέθηκε στην Δημόσια Επιτροπή της Βουλής για συζήτηση και ψήφιση , προέβλεπε καταβολή αναδρομικών ενός έτους  (2022).

  γ. Για την φορολόγηση των αναφερόμενων αναδρομικών του άρθρου 35 του νομοσχεδίου, προτάθηκε και υιοθετήθηκε από   το  αρμόδιο Υπουργείο η νομοθετική ρύθμιση της φορολόγησης με αυτοτελή παρακράτηση στην πηγή και με συντελεστή ύψους 20%, με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, για τα αναφερόμενα εισοδήματα.

Υπογραμμίζεται η θετική συνεισφορά στην όλη προσπάθεια  - διαδικασία των Βουλευτών κ.κ. Αντγου Μανωλάκου Νικόλαου Βουλευτή Πειραιά και Νήσων, Καββαδά Αθανασίου , Βουλευτή Λευκάδας και Ναυάρχου Διονυσίου Χατζηδάκη Βουλευτή Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών.

Θετικές εισηγήσεις για τροποποίηση των άρθρων που αφορούν στους απόστρατους συναδέλφους έκαναν επίσης οι συνάδελφοι και Βουλευτές Παπαναστάσης Νικόλαος του  ΚΚΕ Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας και Αντώνης Μυλωνάκης   Ελληνική Λύση, Βουλευτής Ανατολικής Αττικής.

  δ. Εγκρίθηκε η πρόταση νόμου με εισηγητική έκθεση του Μετοχικού Ταμείου Στρατού για δυνατότητα χορήγησης  ενός (1) επιπλέον μερίσματος στους μερισματούχους του Ταμείου.

  ε.  Εγκρίθηκε η πρόταση νόμου  εναρμόνισης της νομοθεσίας του ΜΤΣ, με τις διατάξεις του ν. 4472/2017 (νέο μισθολόγιο Ενόπλων Δυνάμεων). Μέρισμα Ταξιάρχου - Αρχιλοχία.

στ. Πόροι του ΝΙΜΤΣ ( Αρθρο 16)

Στην παρ (α) αναφερόταν:  ΄΄ Σε κάθε περίπτωση, το ύψος της εισφοράς δεν δύναται να υπερβαίνει ποσοστό ένα τοις εκατό  1% επί των συνολικών ….. και επί της καταβαλλόμενης μηνιαίας σύνταξης για τους εν αποστρατεία και τις ορφανικές οικογένειες αυτών΄΄
Η ΕΑΑΣ δήλωσε την έντονη αντίθεσή της στην πρόβλεψη του Νόμου για καταβολή εισφοράς ένα τοις εκατό 1% επι της καταβαλλόμενης μηνιαίας σύνταξης ε.α. μελών μας και των ορφανικών του οικογενειών για τους παρακάτω λόγους.

         1) Η αύξηση κρίνεται ως υπερβολική αφού η κράτηση υπέρ ΝΙΜΤΣ σήμερα είναι τρία τοις εκατό (3%) επί του μερίσματος που λαμβάνει ο καθένας από το ΜΤΣ.

         2) Η πλειονότητα των ε.α. μελών μας δύναται να χρησιμοποιήσει το ΝΙΜΤΣ λόγω γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων και μεγάλων αποστάσεων από την έδρα του με συνέπεια η ανωτέρω πρόβλεψη καταβολής εισφοράς να είναι άδικη, οριζόντια και καταχρηστική.

            3) Οι ε.α συνάδελφοι και οι ορφανικές αυτών οικογένειες καταβάλλουν ήδη υψηλότατες εισφορές υπερ. ΕΟΠΠΥ.

           4) Πρότεινε την κατάργηση της εισφοράς και η πρόταση υιοθετήθηκε.
Η Ένωση Αποστράτων Αξκών Στρατού έκανε παρεμβάσεις οι οποίες υιοθετήθηκαν  σχεδόν στο σύνολό τους και αυτό είναι ένα μεγάλο θετικό αποτέλεσμα.

ΒΟΕΑ

Μετά από υποβληθείσα πρόταση του ΜΤΣ οι Υπουργοί Εθνικής Άμυνας και Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, εξέδωσαν Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για το ΒΟΕΑ, η οποία δημοσιεύτηκε με το ΦΕΚ 6694/Β/23-12-2022.

Η αναφερόμενη  ΚΥΑ, καταδίκαζε τα τέκνα των μελών μας, να λαμβάνουν ΒΟΕΑ κατά πολύ μικρότερο από το μέχρι χθες προσδοκώμενο.  
Μετά από εντονότατη αντίδραση της Ενώσεως, εκδόθηκε νέα ΚΥΑ, με έναρξη εφαρμογής της την 01 Ιαν. 2023 με την οποία μειώθηκαν δραστικά οι δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις ,για τα παιδιά των αποστράτων

Επισημαίνεται ότι το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ) συγκροτήθηκε με τον ΑΝ 559/1937 ως Ταμείο Πρόνοιας για τα στελέχη του ΣΞ και της τ. Χωροφυλακής ενίσχυση των μερισματούχων του, προικοδότηση (ΒΟΕΑ) , Βοήθημα Θανάτου, παροχή μηναίου μερίσματος και αφ ετέρου την άσκηση κοινωνικής μέριμνας υπέρ των μετόχων και μερισματούχων.
 Ο προβλεπόμενος εκ του ιδρυτικού νόμου του Ταμείου χαρακτήρας της αποστολής του, επιτάσσει την ανάληψη πρωτοβουλιών  για δημιουργία πλούτου (πηγών εσόδου) έτσι ώστε με βάση την οικονομική του κατάσταση να ενισχύσει οικονομικά τους μετόχους και μερισματούχους του.

Είναι επίσης δεδομένο ότι παραγωγή πλούτου δεν επιτυγχάνεται αποκλειστικά και μόνο από την μείωση των παροχών του Ταμείου ( Μερίσματα – Κοινωνικές παροχές) Υπάρχουν και άλλοι τρόποι αύξησης των εσόδων του, οι οποίοι και πρέπει να αναζητηθούν. Η εύκολη και αποδοτική αυτή λύση ΔΕΝ είναι πλέον αποδεκτή.

Δεν είναι δυνατόν να αμφισβητηθεί το γεγονός ότι το ζήτημα αυτό είναι πολύ σοβαρό, εμπίπτει στις κύριες  αποστολές της ΕΑΑΣ και έχουν και έχουν αναληφθεί όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για την άμεσα τροποποίησης της.

Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με τίτλο ΄΄Αναμόρφωση επαγγελματικής ασφάλισης, εξορθολογισμός, ασφαλιστικής νομοθεσίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, σύστημα διορισμού και προσλήψεων των εκπαιδευτικών της δημόσιας απασχόλησης και λοιπές διατάξεις΄΄

Παρέμεινε  σε διαβούλευση έως την  Τετάρτη 6 Δεκ 2023 και η Ένωση κατέθεσε υπόμνημα προτάσεων για τα άρθρα που  αφορούν τους αποστράτους, κατά τη γενόμενη συνάντηση του Συντονιστικού των Τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξκων.

Θέματα της ΕΑΑΣ σε εξέλιξη


1.     Εφαρμογή των ακυρωτικών αποφάσεων υπ αριθμ 2192/14 και 1128/2016 της ολομέλειας ΣτΕ, που αφορούν την επαναφορά των συντάξεων ,στα επίπεδα του 2012.
Να επανέλθει η  επανασύνδεση αποδοχών των εν ενεργεία στρατιωτικών με τις συντάξεις των αποστράτων (άρθρο 34 ΠΔ 169/2007 ΦΕΚ 210 Α). 
Πλέον αυτών παραμένει σε εκκρεμότητα η επιστροφή της ΕΑΑΣ περιόδου Φεβρουαρίου 2017 -  Δεκεμβρίου 2018.

2.    Αποκατάσταση των συντελούμενων  μειώσεων που επιβλήθηκαν στα ΜΤΣ και ΕΚΟΕΜΣ, με αύξηση των μερισμάτων και την ανάλογη αύξηση των εσόδων του Ταμείου, με την εξεύρεση νέων πόρων.

3.    Επαναφορά της κράτησης 2% υπέρ ΕΛΟΑΣ

4.    Πρόωρη Αποστρατεία Στρατιωτικών

α.   Οι στρατιωτικοί εκτός από όσους  υποβάλλουν αίτηση αποστρατείας, είναι οι μοναδικοί στο  δημόσιο τομέα που  συνταξιοδοτούνται/αποστρατεύονται με απόφαση της υπηρεσίας, χωρίς να το επιθυμούν, ως «ευδοκίμως τερματίσαντες» τη σταδιοδρομία τους και χωρίς να έχουν συμπληρώσει πάντοτε τα απαραίτητα έτη για πλήρη σύνταξη.

β.  Στις παραπάνω περιπτώσεις και ιδιαίτερα όταν δεν  έχουν συμπληρωθεί τα τουλάχιστον 40 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας προτείνεται να προσδιορίζονται μεν οι συντάξιμες αποδοχές που αντιστοιχούν μέχρι το χρόνο αποστρατείας, αλλά για τον  υπολογισμό του ποσού της ανταποδοτικής σύνταξης, ως ποσοστό αναπλήρωσης να λαμβάνεται το ποσοστό που αντιστοιχεί στα 40 έτη.

5.     Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων
Το μέτρο τέθηκε σε ισχύ το 2010, χρηματοδοτεί τον λογαριασμό ΑΚΑΓΕ (Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών) και εκτιμάται ότι τα έσοδα από αυτό, έχουν φθάσει στα 12 δις ευρώ. Σημειώνεται ότι αφορά περισσότερους από 400.000 συνταξιούχους, οι οποίοι αναμένεται να αυξηθούν από 1/1/2024 και μετά.

Η Ένωση θεωρεί επιβεβλημένη την κατάργηση της επιβαλλόμενης εισφοράς σε συντάξεις άνω των 1400 €, με δεδομένο ότι είναι η μόνη μνημονιακή κράτηση η οποία εξακολουθεί να ισχύει, μετά την εφαρμογή του ν. Κατρούγκαλου.

Από συνεργασία με αρμόδιους φορείς του Υπουργείου, πληροφορηθήκαμε ότι εξετάζεται η αναμόρφωση της εισφοράς και ΟΧΙ η πλήρης κατάργηση της, κάτι που αποτελεί κύριο αίτημα μας. Η αναφερόμενη εισφορά επιβάλλεται σε συντάξεις άνω των 1400 € κλιμακωτά και κυμαίνεται από 3% έως 14%. Η κυβέρνηση αποφάσισε να μεταφέρει για τους επόμενους μήνες την τελική αναμόρφωσή της, χωρίς να ξεκαθαρίζει με ποιό τρόπο θα επιτευχθεί το "ουδέτερο δημοσιονομικό αποτέλεσμα". Πέραν του κύριου αιτήματος της Ένωσης για πλήρη κατάργηση της, έχει προταθεί δευτερευόντως, η δραστική μείωση των συντελεστών ανά κατηγορία.

Το εάν η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) είναι συνταγματική ή όχι, κρίθηκε τόσο από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που την έκρινε συνταγματικά ανεκτή, όσο και από το Ελεγκτικό Συνέδριο, που έκρινε αντισυνταγματική την επιβολή της για τα έτη 2017 και 2018, συνταγματικά επιτρεπτή δε για το μέλλον, από το έτος 2019 και μετά δηλαδή.

Με άλλα λόγια, όπως έχω ξαναγράψει πολλές φορές, προβλέπεται η επιστροφή των παρακρατηθέντων ποσών μόνο για την περίοδο από 10 Φεβ. 2017 έως 10 Δεκ. 2018 (23 μήνες), όπως έχει επισημάνει και στο από 31/01/2022 έγγραφο του Συνήγορου του Πολίτη, για το σύνολο των συνταξιούχων του Δημοσίου στους οποίους φυσικά, περιλαμβάνονται και οι Απόστρατοι.

Εννοείται ότι όσοι έχουν προσφύγει δικαστικά, θα ακολουθήσουν διαφορετική πορεία.

Παρά το γεγονός ότι η χώρα έχει εξέλθει από τα μνημόνια και την οικονομική επιτήρηση εν τούτοις οι συνταξιούχοι του δημοσίου τομέα και ειδικότερα οι απόστρατοι Αξκοί είναι οι μόνοι σε βάρος των οποίων παρακρατείτε , δημιουργώντας κοινωνική ανισότητα και αδικία. Οι απόστρατοι με τις αλλεπάλληλες και μεγάλες περικοπές που έχουν υποστεί στην κύρια σύνταξή τους, σήκωσαν και σηκώνουν το κύριο βάρος της δημοσιονομικής προσαρμογής.

Πρέπει επιτέλους η πολιτεία ειδικά σε περιόδους ακρίβειας – κρίσης στην υγεία και την παιδεία, να σταθεί στο πλευρό όσων έχουν πραγματικά ανάγκη και δυσκολεύονται να διαχειριστούν τα προβλήματα της καθημερινότητας.

Η Ένωση Αποστράτων Αξκων Στρατού (ΕΑΑΣ), με αίσθημα ευθύνης, ζητά την άμεση κατάργηση της ΕΑΣ στην κύρια σύνταξη και την επιστροφή των δικαιούμενων αναδρομικών.

Κοινωνικό έργο της ΕΑΑΣ


Η Ένωση είναι νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και έχει διττή αποστολή.
Φυσικές Καταστροφές
-    Μάνδρα Αττικής (Πλημμύρα) χορηγήθηκε επι σειρά ετών σε οικογένειες συναδέλφου που έχασε την ζωή του.

-    Γεράνεια – Κινέτα – Πεντέλη – Μάτι (Πυρκαγιά):  Χορηγήθηκε οικονομική ενίσχυση σε πυρόπληκτους συναδέλφους.

-    Χορηγήθηκαν  οικονομικές ενισχύσεις σε ε.ε συναδέλφους, όπως για  παράδειγμα στο Χ Πετεινός Ν. Ξάνθης λόγω καταστροφής της οικίας του, σε συνεργασία με το Παράρτημα Ξάνθης.

-    Συνδρομή με υλικά και μέσα για την ενίσχυση πληγέντων σεισμοπαθών του Ν. Λάρισας (Μάρτιος 2021).

-    ΚΑΑΥ Κατασκευάστηκαν με έξοδα της Ένωσης και μετά από αίτημα της ΑΣΔΥΣ 14 στέγαστρα σε παραθεριστικές οικίες που είχαν καταστραφεί από την πυρκαγιά.

-    Η Ένωση κατασκεύασε εξ ολοκλήρου, ή συμμετείχε στην δαπάνη ειδικών κατασκευών για την εξυπηρέτηση συναδέλφων με κινητικά προβλήματα.

-    Η Ένωση συνέδραμε  με σημαντικά ποσά στην κατασκευή του φράχτη στον Έβρο ( Μάρτιος 2020).

-    Ενίσχυση πλημμυροπαθών συναδέλφων στην ΠΕ Θεσσαλίας οι οποίοι υπέστησαν καταστροφή στις οικίες τους (Σεπ – Οκτ 2023)

-    Ενίσχυση αναξιοπαθούντων συναδέλφων.


         Το παρόν ΔΣ της ΕΑΑΣ έχει θέσει ως προτεραιότητα του την ανάδειξη όλων των θεμάτων που αδικούν κατάφορα τους συναδέλφους και είναι αποφασισμένο να συνεχίσει την προσπάθεια και να φέρει θετικά αποτελέσματα!
Εύχομαι  οι μεγάλες δυσκολίες των χρόνων που πέρασαν, να μας κάνουν σοφότερους και να αντιληφθούμε ότι ΟΛΟΙ αξίζουμε περισσότερο και μόνο μαζί θα  τα καταφέρουμε.


Ελπίζω οι δυσκολίες των χρόνων που έρχονται, να μας βρουν αλληλέγγυους, Ενωμένους, ώριμους και  διεκδικητικούς, για το δικαίωμα μας  στην αξιοπρέπεια!