ΑΡΠΑΓΕΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΕΠΙΒΟΥΛΕΥΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟ ΚΡΗΤΗ

ΑΡΠΑΓΕΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΕΠΙΒΟΥΛΕΥΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟ ΚΡΗΤΗ
Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Ε.Α – ΝΟΜΙΚΟΣ