28η Οκτωβρίου 1940. Το Έπος των Ελλήνων!!!

28η Οκτωβρίου 1940. Το Έπος των Ελλήνων!!!
Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ, ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ
Ευάγγελου Μαυρογόνατου
με τίτλο:
"28η Οκτωβρίου 1940. Το Έπος των Ελλήνων!!!"

 

(Για να εμφανίσετε το Άρθρο κάντε ΚΛΙΚ πάνω στον Τίτλο του Άρθρου)