28η Οκτωβρίου 1940 Διαδρομή στα μονοπάτια της Ιστορίας

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
Αντιστράτηγος ε.α – Επίτιμος Διευθυντής Ζ’ Κλάδου/ΓΕΕΘΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ

Αντιστράτηγου ε.α. Νικολάου Πιτσόλη Επίτιμου Διευθυντή Ζ’ Κλάδου/ΓΕΕΘΑ

με τίτλο:

28η Οκτωβρίου 1940 Διαδρομή στα μονοπάτια της Ιστορίας