ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΥΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Β.Ο.Ε.Α.

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την ανακοίνωση της τροποιητικής ΚΥΑ για αιτήσεις χορήγησης του Βοηθήματος Οικογενειακής & Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (Β.Ο.Ε.Α.) για αιτήσεις που θα υποβληθούν από 01 Ιαν 2023 και εντεύθεν.