Τοποθέτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου Ε.Α.Α.Σ. για τα RAFALE

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Δείτε την τοποθέτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.Α.Α.Σ., Αντισυνταγματάρχη (ΑΣ) ε.α. Χρήστου Χρηστίδη, στο Εκρηκτικό Δελτίο την 20/01/2022, για την έλευση των RAFALE στην Ελλάδα.

 

Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων