ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΛΕΣΧΗΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΛΕΣΧΗΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024
Ημερομηνία Ανακοίνωσης

 

  Γνωρίζεται ότι η υπό του καταστατικού (Άρθρο 10) καθοριζόμενη Ετησία Γενική Συνέλευση της Λέσχης για το 2024, θα λάβει χώρα την 24η (με την προβλεπόμενη απαρτία) ή εναλλακτικά την 31η Μαρτίου 2024 (οριστικά ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων), ημέρα Κυριακή και από 10.00 ώρα, στην αίθουσα του κυλικείου της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (ΕΑΑΣ), επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη 18 Α.

                             

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

 

                                                               Εξέταση απαρτίας - Εκλογή Οργάνων ΓΣ (Πρόεδρος-Γραμματέας).

                                                               Έκθεση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2023.

                                                               Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχειρίσεως έτους 2023.

                                                               Ανάλυση και έγκριση του Προϋπολογισμού έτους 2024.

                                                               Λοιπά θέματα.

 

Γραφείο  Δημοσίων Σχέσεων