Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2 θέσεων μελών ΔΕΠ Σ.Σ.Ε

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Για την προκήρυξη στον Τομέα Ανθρωπιστικών Επιστημών με γνωστικό αντικείμενο <<Στρατηγική Αμυντική Ανάλυση με Έμφαση στις Κοινότητες Ασφάλειας>> Πατήστε ΕΔΩ

Για την προκήρυξη στον Τομέα Ανθρωπιστικών Επιστημών με γνωστικό αντικείμενο <<Ελληνική Φιλολογία>> Πατήστε ΕΔΩ