ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ PARKING ΕΑΑΣ

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ

Σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 184/15/10-05-2023/05 απόφασης του ΔΣ/ΕΑΑΣ

προκηρύσσεται

Δημόσιος μειοδοτικός Διαγωνισμός Μίσθωσης με κλειστές ενσφράγιστες προσφορές, προς εξεύρεση και μίσθωση μιας (1) θέσης στάθμευσης Ι.Χ. αυτοκινήτου, σε κατάλληλο Σταθμό αυτοκινήτων, κείμενη σε μέγιστη ακτίνα απόστασης εκατό (100) μέτρων από την Έδρα της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (ΕΑΑΣ) ΝΠΔΔ, με μέγιστο μηνιαίο καταβαλλόμενο μίσθωμα μέχρι εκατόν ενενήντα ευρώ (190 €) το μήνα και για χρονικό διάστημα διάρκειας εννέα μηνών από 01 Νοεμβρίου 2023 έως 31 Ιουλίου 2024.

 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού , Χαριλάου Τρικούπη 18α , ΤΚ 10679, Αθήνα την 13η Οκτωβρίου 2023. ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00. 

Για πληροφορίες, τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό αλλά και την παραλαβή όλου του κειμένου της Προκήρυξης μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία της ΕΑΑΣ στην παραπάνω διεύθυνση καθημερινά πλην Τετάρτης από 09:00 έως 13:00 καθώς και στα τηλ. 211 418 4941 και 210 – 3633 797 (εσωτ. 3) ή να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο www.eaas.gr

Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2023

Ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Σ.

Υπτγος ε.α. Ιωάννης Δεβούρος