Παραθερισμός Τέκνων ε.α. Στρατιωτικού Προσωπικού σε Κατασκηνώσεις Έτους 2024.

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Γνωρίζετε στα Μέλη μας, ότι στο πλαίσιο της μέριμνας για το προσωπικό, το ΓΕΣ θα επιδοτήσει τον παραθερισμό των τέκνων  σε  ιδιωτικές κατασκηνώσεις εσωτερικού και σε κατασκηνωτικά προγράμματα του εξωτερικού (μέσω του οργανισμού CLIMS).


Για να μεταβείτε εύκολα στο Υπομενού «Ανακοινώσεις Κ.Α.Α.Υ. - Παιδικών Κατασκηνώσεων» που βρίσκεται στο Μενού «ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ» πατήστε ΕΔΩ.

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων