Η ΕΑΑΣ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΜΙΩΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΜΤΣ

ΜΤΣ
Ημερομηνία Ανακοίνωσης