ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΚΛΕΙΣΤΑ ΛΟΓΩ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ημερομηνία Ανακοίνωσης

ΕΔΡΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (Υ/Κ)

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΔΟΣΟΛΗΨΙΩΝ

ΑΘΗΝΑ (Υ/Κ Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.)

ΑΠΟ     01 ΙΟΥΛ 24     ΕΩΣ KAI     05 ΙΟΥΛ 24 

ΑΘΗΝΑ (Υ/Κ 401 ΓΣΝΑ)

ΑΠΟ     21 ΙΟΥΝ 24     ΕΩΣ KAI     28 ΙΟΥΝ 24 

ΑΘΗΝΑ (Υ/Κ ΣΤΡΔΟΥ «ΠΑΠΑΓΟΥ») 

ΑΠΟ     01 ΙΟΥΛ 24     ΕΩΣ KAI     04 ΙΟΥΛ 24 

ΑΘΗΝΑ (Υ/Κ ΝΝΑ)

ΑΠΟ     21 ΙΟΥΝ 24     ΕΩΣ KAI     28 ΙΟΥΝ 24 

ΒΥΡΩΝΑΣ (Υ/Κ Ε.Κ.Ε.Μ.Σ.) 

ΑΠΟ     02 ΙΟΥΛ 24     ΕΩΣ KAI     04 ΙΟΥΛ 24 

ΣΑΛΑΜΙΝΑ (Υ/Κ ΝΝΣ) 

ΑΠΟ     25 ΙΟΥΝ 24     ΕΩΣ KAI     28 ΙΟΥΝ 24 

ΚΡΗΤΗ (Υ/Κ ΝΝΚ) 

ΑΠΟ     25 ΙΟΥΝ 24     ΕΩΣ KAI     28 ΙΟΥΝ 24 

ΛΑΡΙΣΑ (Υ/Κ 404 ΓΣΝ) 

ΑΠΟ     01 ΙΟΥΛ 24     ΕΩΣ KAI     05 ΙΟΥΛ 24 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Υ/Κ ΣΤΡΔΟΥ «ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΥ ΚΩΤΤΑ») 

ΑΠΟ     21 ΙΟΥΝ 24     ΕΩΣ KAI     28 ΙΟΥΝ 24 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Υ/Κ 424 ΓΣΝΕ) 

ΑΠΟ     01 ΙΟΥΛ 24     ΕΩΣ KAI     05 ΙΟΥΛ 24 

ΞΑΝΘΗ (Υ/Κ 212 ΚΙΧΝΕ) 

ΑΠΟ     01 ΙΟΥΛ 24     ΕΩΣ KAI     04 ΙΟΥΛ 24 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ (Υ/Κ 216 ΚΙΧΝΕ) 

ΑΠΟ     01 ΙΟΥΛ 24     ΕΩΣ KAI     04 ΙΟΥΛ 24 

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ (Υ/Κ 219 ΚΙΧΝΕ) 

ΑΠΟ     01 ΙΟΥΛ 24     ΕΩΣ KAI     03 ΙΟΥΛ 24